Ábyrgð | byggtogbuid.is | byggtogbuid.is

Ábyrgð

Tilkynningar um galla eða skemmdir skal senda á sala@byggtogbuid.is. Byggt og búið áskilur sér þann rétt að meta hvert tilfelli fyrir sig og ber að bjóða viðgerð, nýja vöru, afslátt eða endurgreiðslu teljist vara gölluð. 

 Ábyrgðartími á búnaði er almennt 2 ár þegar um neytendakaup er að ræða í samræmi við reglur neytendakaupalaga nr. 48/2003, nema annað sé tekið fram. Vörur sem ætlaður er umtalsvert lengri endingartími en 5 ár geta verið með allt að 5 ára ábyrgð á framleiðslugöllum. Þegar búnaður er keyptur í atvinnuskyni af lögaðila er ábyrgðartími 1 ár. Ábyrgð fellur niður ef bilun má rekja til illrar eða rangrar meðferðar. Ábyrgðin nær ekki til eðlilegs slits á búnaði eða notkunar á rekstrarvöru. 

Viðgerðir vegna ábyrgða skulu fara fram á verkstæði sem Byggt og búið samþykkir. Flutningskostnaður til og frá verkstæði fellur ekki undir ábyrgð. Ábyrgð fellur niður ef viðgerð eða tilraun til viðgerðar hefur verið gerð af öðrum en því verkstæði sem Byggt og búið hefur samþykkt, búnaðurinn hefur þolað ranga meðferð, misnotkun eða orðið fyrir hnjaski eða átt hefur verið við búnaðinn þannig að skemmd hefur hlotist af.